HR STATUS:
LR STATUS:
HR ONLINE: 0
HR SHOP: 1
LR ONLINE: 0
LR SHOP: 1

18.7. - Ostrý start serveru - 09/07/2020
18.7. Proběhne na obou serverech wipe a mezi 4-5h odpoledne bude spuštěn ostrý provoz
BACK